close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 3 lipca 2019

  W związku z realizacją Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz nowelizacją ustawy o Karcie Polaka, w Ambasadzie RP w Buenos Aires odbyła się narada polonijna dla konsulów z regionu Ameryki Łacińskiej z udziałem przedstawicieli Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Stowarzyszenia Wspólnota Polska i PAN.

  Dzięki ostatniej nowelizacji, o Kartę Polaka ubiegać się będą mogli także Polacy z Ameryki Łacińskiej. Dokument ten potwierdza przynależność do Narodu Polskiego i daje posiadaczowi szereg przywilejów ułatwiających mu dostęp do polskiej kultury i stanowiących zachętę do powrotu do kraju przodków. Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna posiadać podstawową znajomość języka polskiego, kultywować polskie tradycje i zwyczaje oraz wykazać, że jest polskiej narodowości lub polskiej narodowości było jedno z jej rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków.

   

  Narada polonijna w Buenos Aires z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych była także okazją do spotkań z reprezentantami organizacji polonijnych w Urugwaju i w Argentynie. W Montevideo delegacja z Warszawy spotkała się z zarządem i członkami Towarzystwa Polskiego im. J. Piłsudskiego, które otrzymało w tym roku za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej dofinansowanie z środków Senatu RP na remont swojej siedziby.

   

  W Buenos Aires delegacja odwiedziła ośrodek oo. Bernardynów i ss. Albertynek - Polską Misję Katolicką w Martin Coronado, gdzie zapoznała się z działalnością polskiej szkoły sobotniej, Muzeum Wojska Polskiego i Domu Spokojnej Starości   i omówiła możliwości dalszej współpracy i wsparcia ze strony instytucji krajowych w realizacji projektów edukacyjnych i związanych z zachowaniem polskiej pamięci historycznej.

   

  Wizyta w Domu Polskim - siedzibie Związku Polaków w Argentynie była okazją do spotkania i dyskusji z dyrekcją i pracownikami Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki, instytucji szczególnie zasłużonej dla dokumentowania historii polskiej emigracji do Argentyny i  ochrony polskich archiwaliów. Biblioteka, jako jedyna tego typu placówka na kontynencie południowoamerykańskim, jest członkiem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. W przyszłym roku obchodzić będzie 60-lecie istnienia.

   

  Dzięki zaproszeniu prezesa i zarządu Związku Polaków w Argentynie możliwe było także spotkanie z działaczami polonijnymi w Buenos Aires reprezentującymi  poszczególne sekcje Związku, organizacje zrzeszone w ZPA, jak i pozostające poza jego strukturami.

   

  Narada polonijna w Buenos Aires i wizyta delegacji DWPPG MSZ w Urugwaju i w Argentynie były pierwszym tego typu wydarzeniem na kontynencie i świadczą o wzroście znaczenia współpracy z Polonią latynoamerykańską dla realizacji celów polskiej polityki zagranicznej.

  IMG_2832
  IMG_2838
  IMG_2859
  IMG_2863
  IMG_2865
  IMG_2868
  IMG_2876
  IMG_2878
  IMG_2916
  IMG_2917
  IMG_2936

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: