close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE

 •  

  INFORMACJA O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM

   

   

   

  Ambasada RP w Buenos Aires informuje, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, termin referendum został wyznaczony na dzień 6 września 2015 r.  

   

  Ze względu na różnicę czasu, referendum w okręgu konsularnym obejmującym Argentynę, Paragwaj i Urugwaj odbędzie się w sobotę 5 września 2015 r.  Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się bez przerwy w godzinach 6.00 - 22.00.

   

  Obwieszczenie, a także inne akty prawne oraz informacje dotyczące referendum można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

   

  Tekst obwieszczenia zawierający pytania referendalne znajduje się na stronie:

  http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/e8717f317b2838856099b6753767ced6.pdf

   

   

  Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

   

  Głosować można osobiście lub korespondencyjnie.

   

  Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

  Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach — kapitanowie statków.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: