close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APOSTILLE / LEGALIZACJE

 •  

  Informacja dotycząca poświadczania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą - APOSTILLE

   

  W dniu 14 sierpnia 2005 r. weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961r. opublikowana w Dz. U. Nr. 112 z dn. 24 czerwca 2005 poz. 938.

   

  W chwili obecnej członkami  Konwencji są m.in. m.in. Polska, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. W Paragwaju Konwencja została implementowana od 1 września 2014 r.

   

  W miejsce legalizacji dokumentów dokonywanej do tej pory przez konsulów Konwencja przewiduje jedynie opatrzenie dokumentu specjalnym poświadczeniem - apostille.

  Za dokumenty urzędowe uważa się dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Konwencja nie obejmuje zakresem swojego działania dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, jak również dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

  Wydanie apostille nie jest wymagane, gdy umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła dokumenty z legalizacji.

  Właściwym do wydawania apostille urzędem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju, w którym dokument został sporządzony.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie MSZ.

  http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/apostille

   

  Przydatne linki:

  ARGENTYNA:

  Ministerio De Relaciones Exteriores Y Culto

  http://www.mrecic.gov.ar/

  URUGWAJ:

  Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay:

  http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,0,0,O,es,0,

  PARAGWAJ:

  Ministerio de Relaciones Exteriores de la República  del PARAGUAY:

  http://www.mre.gov.py/v1/Noticias/1974-implementacin-de-la-convencin-de-la-apostilla.aspx

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: