close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAŚWIADCZENIA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

 • Argentyńska Cámara Nacional Electoral wydaje zaświadczenia o naturalizacji (certificados de /no/ ciudadano). Osoby ubiegające się o poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego mogą załączyć to zaświadczenie do wniosku skierowanego do właściwego wojewody w Polsce jako jeden z dokumentów uzupełniających.

  Na wniosek zaintersowanego, Wydział Konsularny Ambasady RP w Buenos Aires pośredniczy w wydobyciu tego dokumentu, a następnie przekazuje go na wskazany adres w kraju.

   

  W celu wydobycia zaświadczenia o naturalizacji należy przedstawić:

  - Wypełniony formularz,

  - Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte w formularzu (akty stanu cywilnego, paszporty, dowody tożsamości, zaświadczenia, itd.),

  - Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą, której zaświadczenie dotyczy (akty stanu cywilnego, książeczka rodziny),

  - Upoważanienie: w przypadku osób trzecich,

  - Dowód osobisty do wglądu,

  - Argentyńskie znaczki skarbowe na kwotę 90 pesos za każde zaświadczenie – do nabycia w oddziałach Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

  - Opłatę konsularną w wysokości 35 USD za wydobycie i przesłanie dokumentu.

   

  Dokumenty uzupełniające należy przedstawić do wglądu w oryginale oraz załączyć kopie.

   

  Czas oczekiwania na wydobycie dokumentu wynosi ok. 1 miesiąc.

   

  Wniosek można złożyć po uprzednim zarezerwowaniu terminu wizyty w konsulacie online (sprawy prawne).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: